om

STEENBUCH GRAFISK tilbyder enkle grafiske løsninger, herunder web, bøger og tryksager.

Grafiske løsninger fra Steenbuch grafisk udfærdiges ud fra en klassisk minimalistisk overbevisning om, at ‘less is more’. I størstedelen af vores vågne timer bombarderes vi med visuelle indtryk, der konkurrer om vores opmærksomhed. Et enkelt og klart udtryk kan derfor ofte være det mest effektive og originale.

Om Johannes Aakjær Steenbuch

Jeg er født 1982 og opvokset i Sandvig på Bornholm og er uddannet ph.d. i filosofi fra Københavns Universitet, og har udgivet en lang række artikler og bøger om teologi og filosofihistorie. I 2014 stiftede jeg non-profit-forlaget Apophasis, som primært beskæftiger sig med teologisk litteratur samt kunstbøger. Jeg er for tiden webredaktør på en række netmedier, herunder Tidsskriftet Fønix.

Se også academia.edu og LinkedIn.